Rojname

K

Berga Kurdistan Press 93

Kurdistan Press 93

Sal: 1990
Mijar: Giştî   Nûçe  
Berga Kurdistan Press Hejmara Taybet

Kurdistan Press Hejmara Taybet

Sal: 1999
Mijar: Giştî   Nûçe  
Berga Kurdistan Press özel sayı

Kurdistan Press özel sayı

Sal: 1988
Mijar: Giştî   Nûçe  
Berga Kurdname 23

Kurdname 23

Sal: 1993
Berga Kürt Teavun ve Teraki Gazetesi (Cilt)

Kürt Teavun ve Teraki Gazetesi (Cilt)

kurt teavun ve teraki gazetesi

Sal: 1908
Ev rojname di salên 1908/1909 an de ji alîyê Komeleya Hevkarî û Pêşketina Kurdan  li Stenbol