Rojname

B

Berga BasHaber 107

BasHaber 107

Sal: 2016
Mijar: Giştî   Nûçe  
Berga BasHaber 108

BasHaber 108

Sal: 2016
Mijar: Giştî   Nûçe  
Berga BasHaber 109

BasHaber 109

Sal: 2016
Mijar: Giştî   Nûçe  
Berga BasHaber 11

BasHaber 11

Sal: 2014
Mijar: Giştî   Nûçe  
Berga BasHaber 110

BasHaber 110

Sal: 2016
Mijar: Giştî   Nûçe