Rojname

Berga Agirî 157

Agirî 157

agiri

Sal: 2011
Berga Agirî 158

Agirî 158

agiri

Sal: 2011
Berga Agirî 159

Agirî 159

agiri

Sal: 2011
Berga Agirî 16

Agirî 16

agiri

Sal: 2005
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 160

Agirî 160

agiri

Sal: 2011