Derhêner: Abdulkerim
Rûpel: 26
Cîh: Tirkîyê
Sal: 1913
PDF daxîne: PDF daxîne PDF daxîne
Nîşe: Kovare sîyasî, çandî û dîrokî

Hûrnêrîn

Hekim:

Hayderizade Ahmet Bey

Îmtiyaz Sahibi/Ve sorumlu müdürü:

Abdulkerim

Tarîxê te'sîsî/xurre-ê Recep

(serê recebê)

1331

14 Þaban sene 1331/ Þimdilik ayda bir

neþr olunur. 6 Temuz Sene 1329

Abone:

Her biri için seneliði 18,

(Salê hejdeh qurýþ e)

6 aylýðý 9 kuruþtur.

(Þeþ mehak bi 9 quriþ e.)

Nüshasý 40 pare

(Qiymeta yekî be çil pare ye)

Daðýtým Merkezi:

Rojî Kurd idarehanesidir:

Bab-ý Ali de Ebusuud

Caddesinde Hukuk Matbaasý