Kovar

B

Berga berbang 1983/8

berbang 1983/8

berbang

Sal: 1983
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1983/9

Berbang 1983/9

berbang

Sal: 1983
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1984/1

Berbang 1984/1

berbang

Sal: 1984
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1984/17

Berbang 1984/17

berbang

Sal: 1984
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1984/2

Berbang 1984/2

berbang

Sal: 1984