Kovar

D

Berga Dengê Kurdistan  (KKP) 20

Dengê Kurdistan (KKP) 20

Denge Kurdistan

Sal: 1996
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (KKP)  Ek 1

Dengê Kurdistan (KKP) Ek 1

Denge Kurdistan

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (KKP) 1

Dengê Kurdistan (KKP) 1

Denge Kurdistan

Sal: 1981
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (KKP) 13

Dengê Kurdistan (KKP) 13

Denge Kurdistan

Sal: 1983
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (KKP) 15

Dengê Kurdistan (KKP) 15

Denge Kurdistan

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî