Kovar

D

Berga Dengê Kurdistan (MLKP) 18

Dengê Kurdistan (MLKP) 18

Denge Kurdistan

Sal: 2010
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (MLKP) 5

Dengê Kurdistan (MLKP) 5

Denge Kurdistan

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (MLKP) 7

Dengê Kurdistan (MLKP) 7

Denge Kurdistan

Sal: 2003
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (MLKP) 8

Dengê Kurdistan (MLKP) 8

Denge Kurdistan

Sal: 2003
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  11

Dengê Kurdistan (pdks) 11

Denge Kurdistan

Sal: 2001
Mijar: Sîyasî