Kovar

D

Berga Dengê Kurdistan (pdks)  17

Dengê Kurdistan (pdks) 17

Denge Kurdistan

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  18

Dengê Kurdistan (pdks) 18

Denge Kurdistan

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  19

Dengê Kurdistan (pdks) 19

Denge Kurdistan

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  20

Dengê Kurdistan (pdks) 20

Denge Kurdistan

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  21

Dengê Kurdistan (pdks) 21

Denge Kurdistan

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî