Kovar

D

Berga Dengê Kurdistan (pdks)  22

Dengê Kurdistan (pdks) 22

Denge Kurdistan

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  23

Dengê Kurdistan (pdks) 23

Denge Kurdistan

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  24

Dengê Kurdistan (pdks) 24

Denge Kurdistan

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  25

Dengê Kurdistan (pdks) 25

Denge Kurdistan

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  26

Dengê Kurdistan (pdks) 26

Denge Kurdistan

Sal: 2002
Mijar: Sîyasî