Kovar

D

Berga Dengê Kurdistan (pdks)  32

Dengê Kurdistan (pdks) 32

Denge Kurdistan

Sal: 2004
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks)  34

Dengê Kurdistan (pdks) 34

Denge Kurdistan

Sal: 2004
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks) 10

Dengê Kurdistan (pdks) 10

Denge Kurdistan

Sal: 2001
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks) 3

Dengê Kurdistan (pdks) 3

Denge Kurdistan

Sal: 2001
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (pdks) 4

Dengê Kurdistan (pdks) 4

Denge Kurdistan

Sal: 2000
Mijar: Sîyasî