Kovar

D

Berga Dengê Stêrka Rizgarî 1

Dengê Stêrka Rizgarî 1

Denge Sterka Rizgari

Sal: 1997
Berga Dengê Welat 1

Dengê Welat 1

Denge welat

Sal: 1988
Organa Komîta Navendîya Tevgera Sosyalîsta Kurdistanê Yazışma Adresi: Box 34055 / 100 26 Stoc
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Welat 2

Dengê Welat 2

Denge welat

Sal: 1989
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Yekîtîyê 2

Dengê Yekîtîyê 2

denge yekitiye

Sal: 1983
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Yekîtîyê 3/4

Dengê Yekîtîyê 3/4

denge yekitiye

Sal: 1984
Mijar: Sîyasî