Kovar

D

Berga Dengê KOMKAR 100

Dengê KOMKAR 100

Sal: 1986
Berga Dengê KOMKAR 100 Kurdî

Dengê KOMKAR 100 Kurdî

Sal: 1986
Berga Dengê KOMKAR 101

Dengê KOMKAR 101

Sal: 1986
Berga Dengê KOMKAR 102

Dengê KOMKAR 102

Sal: 1987
Berga Dengê KOMKAR 103

Dengê KOMKAR 103

Sal: 1987