Kovar

H

Berga Hawadîsê Zazayan  387

Hawadîsê Zazayan 387

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  388

Hawadîsê Zazayan 388

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  389

Hawadîsê Zazayan 389

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  390

Hawadîsê Zazayan 390

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  391

Hawadîsê Zazayan 391

hawadise zazayan

Sal: 2013