Kovar

H

Berga Hawadîsê Zazayan  392

Hawadîsê Zazayan 392

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  393

Hawadîsê Zazayan 393

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  394

Hawadîsê Zazayan 394

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  395

Hawadîsê Zazayan 395

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  396

Hawadîsê Zazayan 396

hawadise zazayan

Sal: 2013