Kovar

H

Berga Hawadîsê Zazayan  397

Hawadîsê Zazayan 397

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  398

Hawadîsê Zazayan 398

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  399

Hawadîsê Zazayan 399

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga HAWAR Cîlt 1

HAWAR Cîlt 1

hawar

Sal: 1932
HAWAR Xwedî û Berpirsîyarê wê Celadet Alî BEDIR XAN  (1632 - 1933) Di sala 1998 an de bi
Mijar: Civakî   Giştî  
Berga HAWAR Cîlt 2

HAWAR Cîlt 2

hawar

Sal: 1934
HAWAR Xwedî û Berpirsîyarê wê Celadet Alî BEDIT XAN  (1934 - 1943) Di sala 1998 an de bi
Mijar: Civakî   Giştî