Kovar

K

Berga Kurmancî 14/15

Kurmancî 14/15

kurmanci

Sal: 1994
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 16

Kurmancî 16

kurmanci

Sal: 1995
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 17

Kurmancî 17

kurmanci

Sal: 1995
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 18

Kurmancî 18

kurmanci

Sal: 1996
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 19

Kurmancî 19

kurmanci

Sal: 1996
Mijar: Wêjeyî