Kovar

P

Berga Pirs 15

Pirs 15

pirs

Sal: 1998
PIRS Kovareke rewşenbîrî  serbixweye www.kovarapirs@yahoo.com  
Mijar: Çandî  
Berga Pirs 3

Pirs 3

pirs

Sal: 1993
PIRS Kovareke rewşenbîrî  serbixweye www.kovarapirs@yahoo.com  
Mijar: Çandî  
Berga Pirs 35

Pirs 35

pirs

Sal: 2006
PIRS Kovareke rewşenbîrî  serbixweye www.kovarapirs@yahoo.com  
Mijar: Çandî  
Berga Pirs 36

Pirs 36

pirs

Sal: 2006
PIRS Kovareke rewşenbîrî  serbixweye www.kovarapirs@yahoo.com  
Mijar: Çandî  
Berga Pirs 37

Pirs 37

pirs

Sal: 2007
PIRS Kovareke rewşenbîrî  serbixweye www.kovarapirs@yahoo.com  
Mijar: Çandî