Kovar

P

Berga Pirs 38

Pirs 38

pirs

Sal: 2007
PIRS Kovareke rewşenbîrî  serbixweye www.kovarapirs@yahoo.com  
Mijar: Çandî  
Berga Pirs 39

Pirs 39

pirs

Sal: 2007
PIRS Kovareke rewşenbîrî  serbixweye www.kovarapirs@yahoo.com  
Mijar: Çandî  
Berga Pirs 40

Pirs 40

pirs

Sal: 2007
PIRS Kovareke rewşenbîrî  serbixweye www.kovarapirs@yahoo.com  
Mijar: Çandî  
Berga Pirs 41

Pirs 41

pirs

Sal: 2008
PIRS Kovareke rewşenbîrî  serbixweye www.kovarapirs@yahoo.com  
Mijar: Çandî  
Berga Pirs 42

Pirs 42

pirs

Sal: 2008
PIRS Kovareke rewşenbîrî  serbixweye www.kovarapirs@yahoo.com  
Mijar: Çandî