Kovar

R

Berga Rizgarî 14

Rizgarî 14

rizgari

Sal: 1988
Rizgarî Organa Rêxistina Rizgarîya Kurdistan  
Berga Rizgarî 15

Rizgarî 15

rizgari

Sal: 1988
Rizgarî Organa Rêxistina Rizgarîya Kurdistan  
Berga Rizgarî 16

Rizgarî 16

rizgari

Sal: 1988
Rizgarî Organa Partîya Rizgarîya Kurdistan  
Berga Rizgarî 17

Rizgarî 17

rizgari

Sal: 1989
Rizgarî Organa Partîya Rizgarîya Kurdistan  
Berga Rizgarî 18

Rizgarî 18

rizgari

Sal: 1989
Rizgarî Organa Partîya Rizgarîya Kurdistan