Kovar

S

Berga Serxwebûn 124

Serxwebûn 124

serxwebun

Sal: 1992
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 125

Serxwebûn 125

serxwebun

Sal: 1992
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 126

Serxwebûn 126

serxwebun

Sal: 1992
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 127

Serxwebûn 127

serxwebun

Sal: 1992
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 128

Serxwebûn 128

Sal: 1992
Mijar: Sîyasî