Kovar

S

Berga Serxwebûn 133

Serxwebûn 133

serxwebun

Sal: 1993
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 134

Serxwebûn 134

serxwebun

Sal: 1993
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 135

Serxwebûn 135

serxwebun

Sal: 1993
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 136

Serxwebûn 136

serxwebun

Sal: 1993
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 137

Serxwebûn 137

serxwebun

Sal: 1993
Mijar: Sîyasî