Kovar

N

Berga Niştîman 7

Niştîman 7

Nistiman

Sal: 1984
Berga Niştîman 8

Niştîman 8

Nistiman

Sal: 1984
Berga Niştîman 9

Niştîman 9

Nistiman

Sal: 1985
Berga Nûbihar 10

Nûbihar 10

Nubihar

Sal: 1993
Mehnameya Çand û Huner û Edebîyat
Berga Nûbihar 109

Nûbihar 109

Nubihar

Sal: 2009
Kovara Çandî Hunerî Edebî