Kovar

D

Berga Dengê KOMKAR 99

Dengê KOMKAR 99

Sal: 1986
Berga Dengê KOMKAR Özel Ek 1

Dengê KOMKAR Özel Ek 1

Sal: 1982
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê KOMKAR Özel Ek 2

Dengê KOMKAR Özel Ek 2

Sal: 1983
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê KOMKAR Özel Ek 3

Dengê KOMKAR Özel Ek 3

Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê KOMKAR Özel Ek 4

Dengê KOMKAR Özel Ek 4

Mijar: Sîyasî