Kovar

S

Berga Serxwebûn 183

Serxwebûn 183

serxwebun

Sal: 1997
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 184

Serxwebûn 184

serxwebun

Sal: 1997
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 184

Serxwebûn 184

serxwebun

Sal: 1997
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 185

Serxwebûn 185

serxwebun

Sal: 1997
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 186

Serxwebûn 186

serxwebun

Sal: 1997
Mijar: Sîyasî