Kovar

J

Berga Jîyan  14

Jîyan 14

jiyan

Sal: 1995
Mijar: Sîyasî  
Berga Jîyan  15

Jîyan 15

jiyan

Sal: 1995
Mijar: Sîyasî  
Berga Jîyan  17/18

Jîyan 17/18

jiyan

Sal: 1996
Mijar: Sîyasî  
Berga Jîyan  19

Jîyan 19

jiyan

Sal: 1996
Mijar: Sîyasî  
Berga Jîyan  2

Jîyan 2

jiyan

Sal: 1991
Mijar: Sîyasî