Kovar

P

Berga Pênûs 17

Pênûs 17

penus

Sal: 2005
PÊNÛS Navnîşan û Email: www.efrin.net/penus kovarapenus@hotmail.com Ji weşanên: Partiya Ye
Berga Pênûs 18

Pênûs 18

penus

Sal: 2005
PÊNÛS Navnîşan û Email: www.efrin.net/penus kovarapenus@hotmail.com Ji weşanên: Partiya Ye
Berga Pênûs 20

Pênûs 20

penus

Sal: 2006
PÊNÛS Navnîşan û Email: www.efrin.net/penus kovarapenus@hotmail.com Ji weşanên: Partiya Ye
Berga Pênûsa Nû 1

Pênûsa Nû 1

penusa nu

Sal: 2012
Pênûsa Nû organa Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrîyê ye Sernivîser Qado Ş
Mijar: Çandî  
Berga Pênûsa Nû 13

Pênûsa Nû 13

penusa nu

Sal: 2012
Pênûsa Nû organa Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrîyê ye Sernivîser Qado Ş
Mijar: Çandî