Kovar

S

Berga Serxwebûn 218

Serxwebûn 218

serxwebun

Sal: 2000
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 219

Serxwebûn 219

serxwebun

Sal: 2000
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 22

Serxwebûn 22

serxwebun

Sal: 1983
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 220

Serxwebûn 220

serxwebun

Sal: 2000
Mijar: Sîyasî  
Berga Serxwebûn 221

Serxwebûn 221

serxwebun

Sal: 2000
Mijar: Sîyasî