Kovar

Berga Berbang 1982/4

Berbang 1982/4

berbang

Sal: 1982
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1982/5

Berbang 1982/5

berbang

Sal: 1982
Berga Berbang 1982/6

Berbang 1982/6

berbang

Sal: 1982
Berga Berbang 1983/10

Berbang 1983/10

berbang

Sal: 1983
Berga Berbang 1983/11

Berbang 1983/11

berbang

Sal: 1983
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê