Kovar

D

Berga Dengê Kurdistan (MLKP) 11

Dengê Kurdistan (MLKP) 11

Denge Kurdistan

Sal: 2004
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (MLKP) 12

Dengê Kurdistan (MLKP) 12

Denge Kurdistan

Sal: 2004
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (MLKP) 14

Dengê Kurdistan (MLKP) 14

Denge Kurdistan

Sal: 2005
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (MLKP) 16

Dengê Kurdistan (MLKP) 16

Denge Kurdistan

Sal: 2008
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Kurdistan (MLKP) 17

Dengê Kurdistan (MLKP) 17

Denge Kurdistan

Sal: 2010
Mijar: Sîyasî