Kovar

Berga Berbang 1984/2

Berbang 1984/2

berbang

Sal: 1984
Berga Berbang 1984/3

Berbang 1984/3

berbang

Sal: 1984
Berga Berbang 1984/4

Berbang 1984/4

berbang

Sal: 1984
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1984/5

Berbang 1984/5

berbang

Sal: 1984
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1984/6

Berbang 1984/6

berbang

Sal: 1984
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê