Kovar

Berga Berbang 1984/7

Berbang 1984/7

berbang

Sal: 1984
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1985/1

Berbang 1985/1

berbang

Sal: 1985
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1985/10

Berbang 1985/10

berbang

Sal: 1985
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1985/2

Berbang 1985/2

berbang

Sal: 1985
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1985/3

Berbang 1985/3

berbang

Sal: 1985
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê