Kovar

Berga Berbang 1987/1

Berbang 1987/1

berbang

Sal: 1987
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1987/2

Berbang 1987/2

berbang

Sal: 1987
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1987/3

Berbang 1987/3

berbang

Sal: 1987
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1987/4

Berbang 1987/4

berbang

Sal: 1987
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1987/5

Berbang 1987/5

berbang

Sal: 1987
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê