Kovar

D

Berga Dengê Yekîtîyê 5/6

Dengê Yekîtîyê 5/6

denge yekitiye

Sal: 1985
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Yekîtîyê 7/8

Dengê Yekîtîyê 7/8

Sal: 1986
Kovara Yekîtîya  Demokratên Kurdistan
Mijar: Sîyasî  
Berga Dengê Yekîtîyê 9

Dengê Yekîtîyê 9

denge yekitiye

Sal: 1987
Mijar: Sîyasî  
Berga DERSIM 11

DERSIM 11

dersim

Sal: 2010
  ISSN: l3O4-0162   Yrl: 7 Sayr: 9   Temmuz 2OO8       Sahibi izmir Derslm   Kül
Mijar: Giştî  
Berga DERSIM 9

DERSIM 9

dersim

Sal: 2008
  ISSN: l3O4-0162   Yrl: 7 Sayr: 9   Temmuz 2OO8       Sahibi izmir Derslm   Kül
Mijar: Giştî