Kovar

Berga Berbang 1992/5-6(82-83)

Berbang 1992/5-6(82-83)

berbang

Sal: 1992
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1993/10(87)

Berbang 1993/10(87)

berbang

Sal: 1993
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê      
Berga Berbang 1993/11(88)

Berbang 1993/11(88)

berbang

Sal: 1993
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1993/12/13(89/90)

Berbang 1993/12/13(89/90)

berbang

Sal: 1993
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1993/9(86)

Berbang 1993/9(86)

berbang

Sal: 1993