Kovar

K

Berga Kurmancî 42

Kurmancî 42

kurmanci

Sal: 2008
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 43

Kurmancî 43

kurmanci

Sal: 2008
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 44

Kurmancî 44

kurmanci

Sal: 2009
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 45

Kurmancî 45

kurmanci

Sal: 2009
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kurmancî 46

Kurmancî 46

kurmanci

Sal: 2010
Mijar: Wêjeyî