Kovar

Berga Berbang 2002/(125/126)

Berbang 2002/(125/126)

berbang

Sal: 2002
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2003/(127)

Berbang 2003/(127)

berbang

Sal: 2003
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2003/(128)

Berbang 2003/(128)

berbang

Sal: 2003
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2004/(129)

Berbang 2004/(129)

berbang

Sal: 2004
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2005/(130/131)

Berbang 2005/(130/131)

berbang

Sal: 2005
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê