Kovar

C

Berga Ciwanên Azad 16

Ciwanên Azad 16

ciwanen azad

Sal: 2007
Mijar: Sîyasî  
Berga Ciwanên Azad 17

Ciwanên Azad 17

ciwanen azad

Sal: 2007
Mijar: Sîyasî  
Berga Ciwanên Azad 18

Ciwanên Azad 18

ciwanen azad

Sal: 2007
Mijar: Sîyasî  
Berga Ciwanên Azad 19

Ciwanên Azad 19

ciwanen azad

Sal: 2007
Mijar: Sîyasî  
Berga Ciwanên Azad 2

Ciwanên Azad 2

ciwanen azad

Sal: 2006
Mijar: Sîyasî