Kovar

H

Berga Hawadîsê Zazayan  377

Hawadîsê Zazayan 377

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  378

Hawadîsê Zazayan 378

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  379

Hawadîsê Zazayan 379

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  380

Hawadîsê Zazayan 380

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  381

Hawadîsê Zazayan 381

hawadise zazayan

Sal: 2013