Kovar

K

Berga Kanizar 14

Kanizar 14

kanizar

Sal: 2017
KOVARA ZIMANÊ KURDÎ Bi rêya internetê  Di bin navnîşana www.zimannas.wordpress.com de tê
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kanizar 15

Kanizar 15

kanizar

Sal: 2018
KOVARA ZIMANÊ KURDÎ Bi rêya internetê  Di bin navnîşana www.zimannas.wordpress.com de tê
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kanizar 16

Kanizar 16

kanizar

Sal: 2018
KOVARA ZIMANÊ KURDÎ Bi rêya internetê  Di bin navnîşana www.zimannas.wordpress.com de tê
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kanizar 2

Kanizar 2

kanizar

Sal: 2015
KOVARA ZIMANÊ KURDÎ Bi rêya internetê  Di bin navnîşana www.zimannas.wordpress.com de tê
Mijar: Wêjeyî  
Berga Kanizar 3

Kanizar 3

kanizar

Sal: 2015
KOVARA ZIMANÊ KURDÎ Bi rêya internetê  Di bin navnîşana www.zimannas.wordpress.com de tê
Mijar: Wêjeyî