Kovar

T

Berga Têkoşer 164

Têkoşer 164

telgraf

Sal: 2009
Telgraf Editor.............................. Ahmet Adar News Editor.................... Hasan Usak
Mijar: Nûçe  
Berga Têkoşer 17/18

Têkoşer 17/18

tekoser

Sal: 1982
TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka Navnîşan: B.P. 33, B. 1730
Mijar: Agadarî  
Berga Têkoşer 2

Têkoşer 2

tekoser

Sal: 1979
TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka Navnîşan: B.P. 33, B. 1730
Mijar: Agadarî  
Berga Têkoşer 21

Têkoşer 21

tekoser

Sal: 1983
TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka Navnîşan: B.P. 33, B. 1730
Mijar: Agadarî  
Berga Têkoşer 23

Têkoşer 23

tekoser

Sal: 1984
TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka Navnîşan: B.P. 33, B. 1730
Mijar: Agadarî