Tevahîya arşîvê: 3174

Berga Bas 18

Bas 18

bas

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 19

Bas 19

bas

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 2

Bas 2

bas

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 20

Bas 20

bas

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 21

Bas 21

bas

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 22

Bas 22

bas

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 23

Bas 23

bas

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 24

Bas 24

bas

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 25

Bas 25

bas

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 26

Bas 26

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 27

Bas 27

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 28

Bas 28

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 29

Bas 29

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 3

Bas 3

bas

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 30

Bas 30

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 31

Bas 31

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 32

Bas 32

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 33

Bas 33

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 34

Bas 34

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 35

Bas 35

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî