Tevahîya arşîvê: 3205

Berga Berbang 2000/(115)

Berbang 2000/(115)

berbang

Sal: 2000
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2000/(116)

Berbang 2000/(116)

berbang

Sal: 2000
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2000/(117)

Berbang 2000/(117)

berbang

Sal: 2000
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2000/(118)

Berbang 2000/(118)

berbang

Sal: 2000
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2001/(119)

Berbang 2001/(119)

berbang

Sal: 2001
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2001/(120)

Berbang 2001/(120)

berbang

Sal: 2001
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2001/(121)

Berbang 2001/(121)

berbang

Sal: 2001
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2001/(122)

Berbang 2001/(122)

berbang

Sal: 2001
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2002/(123)

Berbang 2002/(123)

berbang

Sal: 2002
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2002/(124)

Berbang 2002/(124)

berbang

Sal: 2002
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2002/(125/126)

Berbang 2002/(125/126)

berbang

Sal: 2002
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2003/(127)

Berbang 2003/(127)

berbang

Sal: 2003
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2003/(128)

Berbang 2003/(128)

berbang

Sal: 2003
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2004/(129)

Berbang 2004/(129)

berbang

Sal: 2004
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2005/(130/131)

Berbang 2005/(130/131)

berbang

Sal: 2005
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2007/(132)

Berbang 2007/(132)

Sal: 2007
Berga Berbang 2011/(133)

Berbang 2011/(133)

berbang

Sal: 2011
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 2012/(134)

Berbang 2012/(134)

berbang

Sal: 2012
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbangê Kurdistan 1

Berbangê Kurdistan 1

Sal: 1983
Mijar: Sîyasî  
Berga Bergeh 1

Bergeh 1

Sal: 1989