Belge

D

Berga Destura Federasyona Komeleyên Kurdistanî li Hollanda

Destura Federasyona Komeleyên Kurdistanî li Hollanda

Berga Destûra Hevkari li Hollanda

Destûra Hevkari li Hollanda

Destura Hevkari

Berga Destûra Hevkarî li Swêd

Destûra Hevkarî li Swêd

Destura Hevkari

Berga Destûra Komela Xwendekaranên Kurd li Awrûpa

Destûra Komela Xwendekaranên Kurd li Awrûpa

destura_komela_xwendevanen_kurd_li_avrupa

Berga Destûra Komela Xwendevanên Kurd li Awrûpa

Destûra Komela Xwendevanên Kurd li Awrûpa

Sal: 1970