Bulten

B

Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 10

Bultena sê mehîya agadarîyê 10

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1992
Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 11

Bultena sê mehîya agadarîyê 11

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1992
Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 12

Bultena sê mehîya agadarîyê 12

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1992
Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 13

Bultena sê mehîya agadarîyê 13

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1982
Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 14

Bultena sê mehîya agadarîyê 14

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1993