Bulten

B

Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 15

Bultena sê mehîya agadarîyê 15

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1993
Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 16

Bultena sê mehîya agadarîyê 16

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1993
Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 17

Bultena sê mehîya agadarîyê 17

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1993
Mijar: Agadarî  
Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 18

Bultena sê mehîya agadarîyê 18

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1994
Mijar: Agadarî  
Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 19

Bultena sê mehîya agadarîyê 19

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1994
Mijar: Agadarî