Bulten

B

Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 2

Bultena sê mehîya agadarîyê 2

Sal: 1990
Mijar: Agadarî  
Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 20

Bultena sê mehîya agadarîyê 20

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1994
Mijar: Agadarî  
Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 21

Bultena sê mehîya agadarîyê 21

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1994
Mijar: Agadarî  
Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 22

Bultena sê mehîya agadarîyê 22

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1995
Mijar: Agadarî  
Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 23

Bultena sê mehîya agadarîyê 23

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1995
Mijar: Agadarî