Bulten

B

Berga Bultena Buroya Kurdî  48

Bultena Buroya Kurdî 48

Sal: 2009
BUROYA KURDÎ ya Pêwendî û Agahdariyê     Bultena sêmehî ya agahdariyê - N° 47 Adar 20
Mijar: Agadarî  
Berga Bultena Buroya Kurdî  49

Bultena Buroya Kurdî 49

Sal: 2009
BUROYA KURDÎ ya Pêwendî û Agahdariyê     Bultena sêmehî ya agahdariyê - N° 47 Adar 20
Mijar: Agadarî  
Berga Bultena Buroya Kurdî  50

Bultena Buroya Kurdî 50

Sal: 2009
Mijar: Agadarî  
Berga Bultena Buroya Kurdî  52

Bultena Buroya Kurdî 52

Sal: 2009
BUROYA KURDÎ ya Pêwendî û Agahdariyê     Bultena sêmehî ya agahdariyê - N° 47 Adar 20
Mijar: Agadarî  
Berga Bultena Buroya Kurdî  53

Bultena Buroya Kurdî 53

Sal: 2009
BUROYA KURDÎ ya Pêwendî û Agahdariyê     Bultena sêmehî ya agahdariyê - N° 47 Adar 20
Mijar: Agadarî