Bulten

B

Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 7

Bultena sê mehîya agadarîyê 7

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1991
Mijar: Agadarî  
Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 8

Bultena sê mehîya agadarîyê 8

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1991
Mijar: Agadarî  
Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 9

Bultena sê mehîya agadarîyê 9

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1991
Mijar: Agadarî