Bulten

Berga bultena ag buroya kurdi 50

bultena ag buroya kurdi 50

Sal: 2009
BUROYA KURDÎ ya Pêwendî û Agahdariyê     Bultena sêmehî ya agahdariyê - N° 47 Adar 20
Berga bultena ag buroya kurdi 54

bultena ag buroya kurdi 54

Berga Bultena Buroya Kurdî  48

Bultena Buroya Kurdî 48

Sal: 2009
BUROYA KURDÎ ya Pêwendî û Agahdariyê     Bultena sêmehî ya agahdariyê - N° 47 Adar 20
Mijar: Agadarî  
Berga Bultena Buroya Kurdî  49

Bultena Buroya Kurdî 49

Sal: 2009
BUROYA KURDÎ ya Pêwendî û Agahdariyê     Bultena sêmehî ya agahdariyê - N° 47 Adar 20
Mijar: Agadarî  
Berga Bultena Buroya Kurdî  50

Bultena Buroya Kurdî 50

Sal: 2009
Mijar: Agadarî