Bulten

B

Berga Bultena Diyarbakir 1

Bultena Diyarbakir 1

bultena diyarbakir

Sal: 2015
  LISER NAVE ŞAREDARÎYA BAJARÊ MEZIN A  AMEDÊ XWEDÎ Gultan Kişanak   BERPIRSÎYARA WE
Berga Bultena Diyarbakir 2

Bultena Diyarbakir 2

bultena diyarbakir

Sal: 2015
  LISER NAVE ŞAREDARÎYA BAJARÊ MEZIN A  AMEDÊ XWEDÎ Gultan Kişanak   BERPIRSÎYARA WE
Berga Bültena Diyarbakır 3

Bültena Diyarbakır 3

bultena diyarbekir

Sal: 2016
LISER NAVÊ ŞAREDARÎYA BAJARÊ MEZIN A AMEDÊ XWEDÎ Gültan KIŞANAK   BERPJRSYABA WE$ANE Ü
Mijar: Agadarî  
Berga Bultena Jinan KNK

Bultena Jinan KNK

Sal: 2010
Mijar: Sîyasî  
Berga Bultena sê mehîya agadarîyê 1

Bultena sê mehîya agadarîyê 1

Bultena semehi ya agadariye

Sal: 1989